Forex & CFD Trading on Stocks, Indices, Oil, Gold by Etiq Markets™

Thông tin Giấy phép

“ETIQ Global Markets được ủy quyền và cấp phép bởi doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB) thuộc Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính của Canada (FINTRAC).Điều này đã được mua lại do ý định của ETIQ GLOBAL MARKETS để trở thành một công ty được cấp phép đầy đủ và để đảm bảo các dịch vụ môi giới đầu tư cho khách hàng.

Fintrac là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới. Có thể là ottawa, có thể là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát nhất thế giới và Canada.

ETIQ GLOBAL MARKETS tuân thủ tất cả các quy định do FINTRAC đặt ra cho MSB với trọng tâm là ba nhiệm vụ chính.

Tính minh bạch
Thực hiện tuân thủ pháp luật
Bảo vệ quyền
lợi khách hàng
Scroll to Top