Forex & CFD Trading on Stocks, Indices, Oil, Gold by Etiq Markets™

Đòn bẩy & Ký quỹ

Điều kiện giao dịch để

nâng cao thành công của bạn

Khi bạn bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình, hai trong số những khái niệm cơ bản nhất để bạn nắm bắt là việc sử dụng Đòn bẩy & Ký quỹ và cách Đòn bẩy xác định Ký quỹ bắt buộc.

Kiểm tra ký quỹ và đòn bẩy mà chúng tôi cung cấp dưới đây:

Việc sử dụng Đòn bẩy & Ký quỹ

Khi bạn bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình, hai trong số những khái niệm cơ bản nhất để bạn nắm bắt là việc sử dụng
Đòn bẩy & Ký quỹ và cách Đòn bẩy xác định Ký quỹ bắt buộc.

Đòn bẩy là gì?

Về mặt kỹ thuật, đòn bẩy là nơi một nhà giao dịch có một khoản
tiền lớn theo ý của họ trong khi sử dụng một số tiền nhỏ hơn đáng kể của quỹ của riêng họ.Họ có hiệu quả vay phần còn lại từ nhà môi giới của họ.

Ví dụ: nếu bạn đang giao dịch với đòn bẩy 1:100 và bạn có 1.000 USD trong tài khoản của mình, bạn đã có sẵn 100.000 đô la để giao dịch.Mặc dù điều này nghe có vẻ như một cơ hội điên rồ tốt, bạn phải luôn luôn nhớ rằng đó là một con dao hai lưỡi.

Khi bạn giao dịch với số tiền lớn hơn, vì đòn bẩy cho phép bạn làm,bạn có thể mở các vị thế lớn hơn và có khả năng kiếm được lợi nhuận lớn hơn.Tuy nhiên, với các vị trí lớn hơn, bạn cũng có rủi ro cao hơn, theo đó tổn thất của bạn cũng có thể lớn hơn

Margin là gì?

Có thể dễ hiểu hơn nếu bạn nghĩ về ký quỹ như một khoản tiền gửi cho giao dịch mà bạn muốn mở và duy trì. Nhà môi giới mà bạn đang giao dịch sẽ giữ một phần số dư của bạn để trang trải tổn thất tiềm năng của giao dịch đó. Một khi bạn đóng vị thế, ký quỹ sẽ được đưa trở lại vào tài khoản của bạn. Ký quỹ mà bạn cần cho một giao dịch thường được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm của toàn bộ giao dịch và được gọi là ‘Yêu cầu

Ký quỹ’.Bạn sẽ được cung cấp yêu cầu ký quỹ cho mọi giao dịch mà bạn mở và nó sẽ khác nhau tùy thuộc vào công cụ mà bạn giao dịch và nhà môi giới mà bạn chọn giao dịch.

Làm thế nào để bạn tính toán yêu cầu ký quỹ?

Vâng, ký quỹ bắt buộc sẽ là tỷ lệ phần trăm của kích thước của giao dịch mà bạn muốn mở và được tính theo đồng tiền cơ sở của cặp mà bạn muốn giao dịch. Sử dụng phương trình dưới đây, bạn có thể tìm ra số tiền ký quỹ bạn sẽ cần cho mỗi giao dịch.

ý quỹ bắt buộc = Yêu cầu ký quỹ

kích thước vị thế X Ví dụ: Bạn muốn mở một lô nhỏ (10.000 đơn vị cơ sở) bằng USDJPY.Bạn cần bao nhiêu ký quỹ để mở vị thế?

Vì USD là đồng tiền cơ sở, kích thước vị thế (hoặc giá trị danh nghĩa) là 10.000 USD. Nhà môi giới của bạn đã cho bạn yêu cầu ký quỹ là 5%

Nhận được nhiều hơn từ giao dịch của bạn

Thị trường toàn cầu, chênh lệch chặt chẽ, giáo dục miễn phí và hiểu biết từ các chuyên gia

Scroll to Top