Forex & CFD Trading on Stocks, Indices, Oil, Gold by Etiq Markets™

Butir Lesen

ETIQ Global Markets diberi kuasa dan dilesenkan oleh perniagaan perkhidmatan wang (MSB) di bawah Pusat Analisis Transaksi Kewangan dan Laporan Kanada (FINTRAC).Ini telah diperolehi kerana hasrat ETIQ GLOBAL MARKETS untuk menjadi sebuah syarikat berlesen sepenuhnya dan mendapatkan perkhidmatan pembrokeran pelaburannya kepada pelanggan.

Fintrac adalah unit perisikan kewangan Kanada, yang ditubuhkan pada tahun 2000.Ia adalah badan bebas yang melaporkan kepada Menteri Kewangan dan bertanggungjawab ke pusat aktiviti parlimen.Beribu pejabat di Ottawa, ia terutamanya bertanggungjawab untuk pengumpulan, analisis, penilaian dan pendedahan maklumat yang relevan mengenai industri kewangan Kanada untuk melindungi kestabilan dan keselamatan kewangan Kanada.

ETIQ GLOBAL MARKETS mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh FINTRAC di bawah MSB dengan tumpuan kepada tiga tugas utama.

Ketelusan
Prestasi mematuhi undang-undang
Perlindungan kepentingan pelanggan
Scroll to Top